CEKS 70 NGUYỄN KHUYẾN

Các văn phòng riêng ở đây được thiết kế với quy mô phù hợp cho từ 3 – 5 người ngồi, được trang bi đầy đủ các trang thiết bị. Khu văn phòng với thiết kế tinh tế và sang tạo, được bố trí cây xanh từng phòng tạo không gian tươi mát tại mỗi văn phòng làm việc trong tòa nhà.

Văn phòng mini

0795.151615