Quan điểm của Jack Ma – người sáng lập ra tập đoàn Alibaba.

"Nguyên tắc để tài năng của một người thực sự phát huy tác dụng giống như việc kéo xe, nếu một người kéo về phía bên này, một người kéo về phía bên kia ắt sẽ hỏng hết việc. Vai trò của tôi tại công ty giống như xi măng, gắn kết nhiều nhân tài ưu tú lại để bọn họ cùng nhìn về một hướng”


[KINH_DOANH]
[DOANH_NHÂN_DOANH_NGHIỆP]


 

"Nguyên tắc để tài năng của một người thực sự phát huy tác dụng giống như việc kéo xe, nếu một người kéo về phía bên này, một người kéo về phía bên kia ắt sẽ hỏng hết việc. Vai trò của tôi tại công ty giống như xi măng, gắn kết nhiều nhân tài ưu tú lại để bọn họ cùng nhìn về một hướng” – Đây là quan điểm của Jack Ma – người sáng lập ra tập đoàn Alibaba.

Một công ty giàu mạnh không thể chỉ có công sức của vị giám đốc mà đằng sau sự thành công đó là rất nhiều người cộng sự đứng đằng sau. Biết chọn người tài, trọng dụng là một việc khó nhưng giữ được họ lại càng khó hơn. Trong công ty của bạn ai là người có sức mạnh ngầm đó vậy? 😎😎😎

Tin liên quan

0795.151615