Bộ KH&ĐT hoan nghênh sáng kiến của Công ty CEKS về xây dựng " Văn phòng khởi nghiệp"

Hiện nay các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn vì năng lực còn yếu và thiếu thông tin về mọi mặt. Bên cạnh đó, khả năng chi trả cho việc thuê văn phòng của những doanh nghiệp trên đều ở mức thấp (chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/tháng/văn phòng) trong khi diện tích cho thuê làm văn phòng ở mức đầu tư này lại rất hiếm hoi.
Công ty CP CEKS-Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp (DN) có được mặt bằng kinh doanh giá rẻ, tạo thuận lợi cho các DN tiết giảm chi phí, ổn định sản xuất, kinh doanh. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của DN, Công ty mong muốn được tạo mặt bằng cho khởi nghiệp theo Đề án “Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam”.


                            Ông Nuyễn Thanh Tuấn - TGĐ Công Ty CP CEKS

Hiện nay các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn vì năng lực còn yếu và thiếu thông tin về mọi mặt. Bên cạnh đó, khả năng chi trả cho việc thuê văn phòng của những doanh nghiệp trên đều ở mức thấp (chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/tháng/văn phòng) trong khi diện tích cho thuê làm văn phòng ở mức đầu tư này lại rất hiếm hoi. Phần lớn diện tích cho thuê đều có quy mô lớn (từ 50, 70 đến hàng trăm m2), một vài văn phòng nhỏ hơn trong khoảng 10-30m2 có không gian đẹp thì mức giá lại đắt, trong khoảng 5-10 triệu đồng, thậm chí 15 triệu đồng/tháng/văn phòng cho 3-7 người (tức khoảng 450.000 đồng/m2/tháng cho đến hơn 1 triệu đồng/m2/tháng).

van-phong-ceks
                                    Văn phòng CEKS thiết kế, xây dựng
 
Các mô hình Co-working, vườn ươm doanh nghiệp đang thiếu thực tế và chi phí cao, không phù hợp với đại đa số các doanh nghiệp nói trên. Họ đang phải gánh chịu nhiều chi phí đắt đỏ do mô hình xa xỉ gây ra, là một trong các nguyên nhân dẫn đến phá sản của doanh nghiệp.

Qua các nghiên cứu chủ quan và thống kê sơ bộ, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội, Công ty CP CEKS – Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại nhận thấy nhiều mặt bằng của các cơ quan Nhà nước, học viện, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tòa nhà đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước...; nhiều cơ quan, trụ sở cũ của các Bộ, ban, ngành đang bỏ hoang, sử dụng chưa hiệu quả hoặc sai mục đích, có thể sử dụng làm mặt bằng cho doanh nghiệp, start-up với chi phí rẻ. Thống kê sơ bộ, Công ty liệt kê đang có khoảng 24.055m2 mặt bằng.

Do đó, Công ty mong muốn Đề án được phê duyệt và triển khai ngay trong năm nay, hoặc muộn nhất là đầu năm sau, hỗ trợ các doanh nghiệp, start-up từng bước đứng vững trên thương trường.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Công ty CP CEKS – Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại đề xuất ý tưởng xây dựng và triển khai Đề án “Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam” với mục đích tạo ra nhiều văn phòng, không gian sử dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp thuê với chi phí thấp dựa trên mặt bằng đang không sử dụng hết công năng của các cơ quan nhà nước, học viện, viên nghiên cứu, trường đại học…

Về mặt chủ trương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh sáng kiến của Công ty CP CEKS – Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại và xem xét đây là một ý tưởng hay, có thể hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực và tài nguyên quốc gia. Nếu thực hiện được đúng như mục đích và sứ mệnh mà Công ty đã nêu thì có thể nghiên cứu, nhân rộng triển khai mô hình này ở các địa phương khác.

Ý tưởng này cũng phù hợp với chủ trương, tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và nhiều văn bản khác…).
 
Vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nội dung trọng tâm tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017). Khoản 2 Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: “Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tham mưu thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung”.

Theo báo cáo thống kê sơ bộ của Công ty CP CEKS – Tư vấn Đầu tư và Xây dựng thương mại, hiện nay có khoảng 24.055 m2 diện tích không gian được coi là bỏ hoang, sử dụng chưa hiệu quả hoặc sai mục đích của 12 cơ quan, tổ chức thuộc 3 quận nội thành của Hà Nội.

Để có cơ sở thông tin và pháp lý đầy đủ, chính xác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty chủ động phối hợp và làm việc trực tiếp với các đơn vị nói trên và cơ quan Bộ, ngành chủ quản của các đơn vị này đánh giá cụ thể hiện trạng và mục đích sử dụng của diện tích không gian được cho là chưa sử dụng hết công năng, từ đó đề xuất phương án phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam theo hình thức đối tác công tư, gửi xin ý kiến UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Bo-KHDT-hoan-nghenh-sang-kien-cua-Cong-ty-CEKS/324223.vgp)

0795.151615