THÔNG TIN LIÊN HỆ


Mã bảo mật

Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi !

CEKS TRADE AND CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULT JOINT STOCK COMPANY

Address: VIMECO building, Lot E9, Pham Hung St., Cau Giay district, Hanoi

Tell: 0968.352.689

Email: officepro@ceks.vn

0968.352.689