TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MAKETING, THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

31/05/2018

CÔNG TY CP CEKS TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI đang tuyển các vị trí: Nhân viên maketing, Thực tập sinh kế toán
1. Nhân viên maketing.
Mô tả công việc: 

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN WEBSITE

31/05/2018

Viết nội dung cho website theo yêu cầu
- Báo cáo hiệu quả các hoạt động theo tuần, tháng lên quản lý
 

0934 562 556